Elsõ oldalán

 

 

   
 
 
   
 
   
     
   
       
   
 
 
     
  LASANTE Goriko LASANTE PDL PROJEKT PTIC  
   

     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeevanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna tevilka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo t. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019