PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Poslanstvo in vizija
Poslanstvo in vizija LEA Pomurje
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Poslanstvo LEA Pomurje:

Promocija in pospeševanje stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v pomurski regiji z usmeritvijo k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe regije in krepitve blaginje tukaj živečih ljudi.

Uveljavitev OVE (obnovljivih virov energije) in URE (učinkovite rabe energije) ter varovanje okolja na vseh ravneh ter sledenje zahtevam Kjotskega protokola in smernic EU na področju energetike

Vizija LEA Pomurje:

Pomurje kot izrazito energetsko trajnostno naravnana regija, usmerjena k stalnemu izboljševanju energetske učinkovitosti ter pospešenemu uvajanju uporabe obnovljivih virov energije, usmerjena k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe, kar bo zelo pomembno prispevalo h krepitvi blaginje tukaj živečih ljudi.
LEA Pomurje kot ključna programska, implementacijska, pogajalska in reprezentativna institucija na področju uveljavljanja OVE in URE ter trajnostnega razvoja regije.


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019