PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
DARLINGe
DARLINGe
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Projekt Danube Region Leading Geothermal Energy (DARLINGe)

 

Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA Pomurje) je del konzorcija, pod vodilnim partnerjem Geološkim zavodom Madžarske (MAFI), ki je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena izboljšanju energetske varnosti in učinkovitosti v Podonavju.

 

Odobren projekt imenovan DARLINGe je namenjen izboljšanju energetske varnosti in učinkovitosti v Podonavju, kar se bo doseglo s spodbujanjem trajnostne rabe obstoječih in novih geotermalnih virov za pridobivanje toplote, ki so v veliki meri še vedno ne dovolj izkoriščeni. V projektu sodeluje 10 ESRR in 5 IPA partnerjev, ki predstavljajo nacionalne geološke zavode, univerze, regionalne energetske in razvojne agencije, ministrstva in občine, pomaga pa jim 7 pridruženih partnerjev iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Romunije.

Območje projekta zajema osrednji in jugovzhodni del Podonavja in zajema južno Madžarsko, severovzhodno Slovenijo, severno Hrvaško, zahodni del Republike Srbije in osrednji ter severni del BiH, severno Srbijo in zahodni del Romunije, s skupno površino približno 92000 km2. Obdobje trajanja projekta je 30 mesecev, aktivno delo pa se je začelo v januarju 2017.

 

Specifični cilji projekta DARLINGe so: (1) povečanje uporabe geotermalne energije in pomoč pri vpeljavi energetsko učinkovitih kaskadnih sistemov (koncept "energetskih parkov"), (2) vzpostaviti  tržno prenosljivega orodja, sestavljenega iz 3 dopolnilnih modulov za trajnostno upravljanje geotermalnih rezervoarjev (primerjalna ocena sedanje uporabe, odločitvena mreža za pomoč razvijalcem, geološka shema za zmanjšanje tveganja), (3) izboljšanje sodelovanja deležnikov za spodbujanje geotermalnega razvoja in ustvarjanja močne geotermalne vrednostne verige (kreiranje mednarodnega foruma deležnikov). 

 

Projektni učinki vključujejo: izobraževalni material, Podonavsko geotermalno informacijsko platformo (interaktivni spletni portal), Mednarodno geotermalno strategijo in akcijske načrte in orodja, preizkušena na čezmejnih pilotnih območjih.

 

LEA Pomurje je kot projektni partner odgovoren in vodi delovni sklop "Krepitev zmogljivosti". Ob začetku izvajanja projekta je bila že v okviru konzorcija partnerjev organizirana dvo-dnevna delavnica z vključeno interaktivno razpravo, cilj katere je bil vzpostavitev skupne enotne metodologije menedžmenta trajnostnega geotermalnega vira. Na osnovi slednje se bo namreč vzpostavil odprt dialog z deležniki in akterji geotermalnega sektorja. Oblikoval se bo mednarodni forum deležnikov, nosilci foruma bodo indentificirani deležniki glede na vlogo, interes, sposobnost, vpliv in odgovornost, ki jo imajo v državah / območjih. Organizirani bodo tudi nacionalni programi usposabljanj za deležnike, ki bodo vključevali šest nacionalnih usposabljanj v kombinaciji s tremi obiski na pilotnih območjih.

Cilj usposabljanj bodo med drugim tudi predstavitev uporabe specifičnega transnacionalnega uporabniškega orodja in uporaba interaktivnega spletnega portala DRGIP. LEA Pomurje bo tudi pripravila e-gradiva za usposabljanja o  trajnostnem upravljanju geotermalnih virov, ki bodo objavljena na uradni spletni strani projekta DARLINGe.   

 

Intenzivno sodelovanje med partnerji bo s spodbujanjem povečane trajnostne uporabe geotermalne energije v sektorju ogrevanja in posledično z manjšem odvisnosti Podonavja od uvoženih fosilnih goriv prispevala k zvišanju njegove energetske varnosti in učinkovitosti, dobrobiti pa bo deležno tudi okolje.

 

Začetek projekta: 1.1.2017 – 30.6.2019

Akronim projekta: DARLINGe (Danube Region Leading Geothermal Energy)

Program: Interreg, Podonavje

Skupna vrednost projekta: 2.525.760,71 EUR, od tega 85% ESRR

DARLINGe projekt je sofinancirana s strani Evropskega regionlanega sklada (1.612.249,99 €) in Instrumenta predpristopne pomoči II (534.646,60 €) na podlagi Sporazuma o dodelitvi sredstev št. DTP1-099-3.2

Kontaktna oseba na projektu: Bojan Vogrinčič (bojan@lea-pomurje.si, (02) 538 13 54)

LEA Pomurje: www.lea-pomurje.si

Danube Transnational Programme: http://www.interreg-danube.eu/


www.lea-pomurje.si/datoteke/dsh

www.lea-pomurje.si/datoteke/dm


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019