PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
LEA Pomurje
Nastanek
Untitled Document Na prejšnjo stran
 
Ideja o začetku aktivnosti za vzpostavitev Lokalne Energetske Agencije za Pomurje (LEA Pomurje) je nastajala ob spoznavanju in spremljanju uspešnega ter vse bolj množičnega uvajanja eksploatacije obnovljivih virov energije pri naših partnerjih na sosednjem Avstrijskem Štajerskem in hkratnem naraščanju zavedanja ter interesa za identične aktivnosti med našim prebivalstvom in podjetniki.

Pri tem smo izhajali iz spoznanjih o razpoložljivih in neizkoriščenih energetskih potencialih naše regije, katerih izkoriščanje bi ob hkratnem izboljševanju energetske učinkovitosti obstoječih uporabnikov energije lahko pomembno prispevalo k izboljšanju gospodarskega razvoja regije, k izboljševanju blaginje tukaj živečega prebivalstva in s tem k boljši perspektivi tako sedanjih kot prihajajočih generacij pokrajine ob reki Muri.

Doslej ključni korak v tej smeri je bil storjen v začetku leta 2004 z odločitvijo, da s projektno idejo kandidiramo na poziv Evropske Komisije. Pobudo Razvojne agencije Sinergija in nosilke prijave Občine Moravske Toplice je že v postopku priprave prijave pisno podprlo vseh preostalih 25 občin v Pomurju. Projektno idejo in samo prijavo so pisno podprli tudi vsi ključni partnerji na nacionalni ravni ter v regiji.

Skupaj s sopredlagatelji smo na razpisu Evropske Komisije z našo prijavo bili uspešni in pridobili zaprošeno finančno pomoč za naslednja tri leta izvajanja projekta.

LEA Pomurje je bila ustanovljena marca 2005 kot zavod. V prvi polovici maja 2005 smo na LEA Pomurje zaposlili tudi prvo redno osebje. Po konstitutivnem sestanku Upravnega odbora smo prek nosilnega partnerja Evropski Komisiji dostavili vsa zahtevana dokazila ter izjave glede izpolnitve začetnih pogojev, to je ustanovitve in dejanskega zagona LEA Pomurje.

     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019